Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o konání Valné hromady

    POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Strojírna TEDESCO, a.s. se sídlem Kladno, Huťská 126, IČ : 261 71 791, zve akcionáře podle § 402 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech

                                        řádnou valnou hromadu společnosti

která se koná:

dne 21.5.2019 od 15.00 hodin

v provozovně společnosti:

STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.

Budova H5 (bez čísla popisného)

U Panelárny 136

273 43 Buštěhrad

 

Pořad valné hromady:

1) Zahájení, ověření schopnosti usnášení

2) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

4) Zpráva představenstva společnosti o vztazích.

5) Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady

6) Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.

7) Projednání výsledku přezkoumání zprávy o vztazích dozorčí radou.

8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

9) Rozhodnutí o rozdělení zisku

10) Změna stanov společnosti. Návrh změny stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Korespondenční hlasování není připuštěno.

V Kladně, dne 15.4.2019

                                                                                         Ing. Petr Soukup

                                                                                     předseda představenstva

 

Příspěvky

Výroba dílců ze žárupevných ocelí včetně zajištění materiálu

trubkovnice.jpg

 
29. 11. 2011 | Rubrika: Oznámení o konání Valné hromady

Podpis smlouvy o partnerské spolupráci

logo_skoly.jpglogoup-bile.jpg

 
15. 6. 2011 | Rubrika: Oznámení o konání Valné hromady